język DE EN CZ jesteśmy na

Buchung

Dlaczego warto?


Lokalizacja


Trzy granice


Niecałe 10 km od Pensjonatu Ameisenberg znajduje się trójstyk granic Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Czech i Federalnej Republiki Niemiec.Miejsce to od 1990 r. chciano upamiętnić jako symbol upadku komunizmu i jednoczenia się Europy. Powstał pomysł wybudowania mostu dla pieszych, łączącego trzy graniczące tu ze sobą państwa. W 2006 r. wśród studentów architektury i budownictwa z tych krajów ogłoszono konkurs na projekt. Wygrał pomysł na most w kształcie koła nałożonego na trójstyk. Miał powstać do 2009 roku, ale nie ma go do dziś. I chcąc być dziś w miejscu styku granic, już np. od Hradka powinniśmy jechać po prawej stronie Nysy. Na trójstyku stoją maszty z flagami trzech państw, spory kamienny obelisk, drewniana rzeźba kobiety o trzech twarzach z gołębiem i mniejszy obelisk z tablicą w trzech językach: „Tutaj rozwija się wspólnie Europa. Na pamiątkę. 1 maja 2004 roku”, którą odsłonili przywódcy trzech państw w dniu wstąpienia Polski i Czech do UE.
Copyright © 2013-2024 | Apartamenty we Wrocławiu